Kategorier /Rutiner / Kontinuitetsplan - Tips vid större driftstörningar
Se maskinöversättning på 

Kontinuitetsplan - Tips vid större driftstörningar

Information om guiden:
Guiden ger tips på temporära lösningar vid större driftstörningar.

Målgrupp:
Alla användare


Gör så här:

Problem med nätverket

 • Fungerar en annan nätverkstyp?
  • Ibland kan det vara problem med endast det trådlösa nätverket. Har du då en bärbar datorn kan du testa att koppla in den med en nätverkskabel för att få funktion. Samma sak gäller om det endast är problem med det fasta nätverket (med kabel), har du en bärbar dator, ta ut nätverkskabel och låt datorn ansluta till det trådlösa nätverket. Stationära datorer kan endast anslutas till det fasta nätverket, med kabel.
 • Internetdela från telefonen
  • Är det totalstopp i nätverket för din verksamhet kan ni internetdela från era telefoner. Se instruktioner nedan. Detta drar på surfmängden på telefonerna. Ni bör stämma av med ansvarig chef innan ni använder detta arbetssätt.
 • Arbeta på distans
  • För er som har distansåtkomst, kolla om det finns möjlighet för er att ansluta till ett annat nätverk och logga in med distansåtkomst.


Problem med telefoni

 • Vidarekoppla anknytningen
  • Om ni har problem med en eller flera telefoner kan ni vidarekoppla anknytningsnumret till en annan telefon. Detta gör ni lättast genom att ringa till kommunens växeln på 013 20 60 00. Observera att ni även behöver göra en felanmälan, vilket ni gör via LKDATA Kundservice på 013 20 69 69. Du kan få anknytningen vidarekopplad via LKDATA Kundservice men då i form av ett ärende, vilket kan ta något längre tid.


Problem med låsningar i Citrixapplikationer

Exempel på Citrixapplikationer: Heroma, Treserva: Extens, ProCapita etc

 • Logga ut dig själv från Citrix
  • Är det en större störning på Citrixapplikationer kan ni själva testa att logga ut er från applikationen när det låser sig. 
286Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?