Kategorier /Program / W3D3 / W3D3 - Lathund av mötesportalen
Se maskinöversättning på 

W3D3 - Lathund av mötesportalen

Information om guiden:
Guiden innehåller allmän information om W3D3.

Målgrupp:
Alla användare


För att kunna nå handlingarna via mötesportalen och länken nedan måste du vara inloggad via Citrix (skrivbordet)

Du når mötesportalen via länk: http://w3d3/w3d3representativeport/BoardList.aspx

(Lägg förslagsvis en favorit på internet explorer som heter Mötesportalen)

 

 Guide image

Flik
Vad ser du/Vad kan du göra
Beslutande organ
1.     Du ser din nämnd och klickar vidare in på nämnden
2.     Om du väljer att markera Guide image
kommer du att se alla möten som finns inlagda i W3D3
3.     Välj ett möte genom att klicka på mötestiteln
4.     Nu kommer du att se
a.     Mötets datum
b.     Möteslokal
c.      Mötets dokument
i. Kallelse
ii.                          Protokoll
d.     Föredragningslista med paragrafer och de handlingar som tillhör respektive paragraf
e.      Du kan öppna en handling genom att klicka på den. Vill du tillbaka till mötesportalen stänger du programmet
Mina uppgifter
Här finns de uppgifter som nämndsekreteraren matat in när hon/han ”kopplat” dig till mötesportalen i W3D3. (OBS i dagsläget finns det inga kopplingar till andra system, anmäl eventuella ändringar av era uppgifter enligt tidigare)
Sök
Här har man möjlighet att söka  via
·        Datum
·        Titel
·        Lokal
Logga ut
Här loggar du ut från mötesportalen

 

 

316Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?