Se maskinöversättning på 

Google Classroom - Lathund

Information om guide:

Guiden visar generell information om Google Classroom. Guiden visar hur du loggar in, hur du skapar en kurs, hur du skapar ett inlägg i fliken flöde, hur du skapar en uppgift i Klassuppgifter och hur du skapar en quiz-uppgift i Klassuppgifter. För att nå Classroom gå in på classroom.google.com.


Målgrupp:

Alla användare 


Gör så här:

Inloggning

Första gången du besöker denna hemsida kommer följande bild att visas. Du kommer få valmöjlighet att välja din roll, elev eller lärare.
 Skapa en kurs i Google Classroom

  1. När du har loggat in har du möjligheten att skapa en kurs. 
  2. Fyll i information om din kurs. Kursnamn är obligatoriskt, resterande fält kan fyllas i efteråt. Notera att du samtliga fält kan ändras efteråt. 
  3. Klicka på kugghjulet för att komma till sektionen allmänt och betygssättning.
  4. Under Allmänt kommer du att hitta kurskoden som du kan tilldela dina elever. Du kan välja om elever ska ha rättighet att kommentera eller inte i olika inlägg i flödet. 
  5. Betygssättning är en funktionalitet som kan användas vid behov. Hur betygssättningen fungerar kan du se i denna video. 


Skapa ett inlägg i fliken flöde

I fliken flöde finns det möjlighet till att dela inlägg med dina elever från olika typer av klasser. Nedanstående bild visar på hur det ser ut när du ska dela ett inlägg och vilka möjligheter funktionaliteten innebär. 


Under “För” väljer du vilket ämne inlägget berör samt väljer mottagare. Välj vilken klass inlägget är riktat till, i detta exempel ser vi att ämnet som inlägget berör är “Geografi 1”. Du kan välja flera klasser. 


Du har även valmöjligheten att välja vilka elever som ska del av inlägget, antingen får alla elever i en specifik klass ta del av inlägget eller så kan du välja ett par specifika elever.  


I sektionen “dela med klassen” skriver du det budskap som du vill få fram via detta inlägg. Du kan även bifoga olika objekt via “Lägg till”. 


Om du klickar på pilen bredvid “Inlägg”-knappen kan du schemalägga inlägget eller spara utkastet om du skicka det vid ett senare tillfälle, vilket följande bild belyser.


Ett inlägg som är i ett utkast eller som är schemalagt visas i en liten ruta som enbart är synlig för oss. Skapa en uppgift i Klassuppgifter

Via Skapa-funktionen i fliken Klassuppgifter kan vi skapa flera olika typer av objekt, exempelvis uppgift, quiz-uppgift samt material vilket bilden nedanför visar på.När ni väl har valt ett objekt, är det möjligt att ge en titel och addera olika typer av instruktioner om det behövs för att tydliggöra uppgiften och dess syfte. Se bilden nedan för mer information.Ni kan lägga till dokument, presentationer eller liknande från er Drive eller skapa nytt material som ska bifogas. Bilden nedanför visar på vilka objekt som kan skapas. Dessa dokument kan delas som som separata dokument eller skickas till elever som kopior.


På er högra sida väljer ni vem/vilka som ska del av denna uppgift. Ni kan välja att poängsätta uppgiften där ni bestämmer maxpoäng. Det är även möjligt att välja ett inlämningsdatum samt tidpunkt för uppgiften i fråga. 

Skapa en quiz-uppgift i Klassuppgifter

Tryck på Skapa, välj sedan Quiz-uppgift. Klicka på formuläret och lägg till innehåll, lägg sedan till en titel och beskrivning, om det finns ett behov för det. Välj sedan klass, elever och inlämningsdatum, om det behövs, och sedan väljer du vilket ämne det berör och lägger till bedömningskriterier vid behov. 

Tryck på Skapa, välj sedan Material. 


Ge materialet en titel och en beskrivning (valfritt). Som ni kan se i nedanstående bild har material en liknande layout som i  “uppgift” förutom att det inte finns inlämningsdatum eller bedömningskriterier relaterade till “material”. På er högra sida väljer ni vem/vilka som ska del av denna uppgift. 


Ni kan lägga till dokument, presentationer eller liknande från er Drive eller skapa nytt material som ska bifogas. Bilden nedanför visar på vilka objekt som kan skapas. 

102Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?