Kategorier /Google Workspace / Gmail / Gmail - Hantering av PST-filer
Se maskinöversättning på 

Gmail - Hantering av PST-filer

Information om guiden:
Guiden beskriver hanteringen av PST-filer som skapats i Outlook, som önskar föras över till Gmail.  

E-post är ett kommunikationsverktyg och e-post ska inte lagras över tid i e-posten. Information som kommer via e-post ska lagras i andra system om informationen ska sparas över tid. PST-formatet är Microsoft-unikt och kan läsas av Outlook. Outlook kommer finnas kvar under minst ett år efter migreringen på datorerna för att kunna läsa pst filer.

Målgrupp:
Alla användare


Det finns inte någon inbyggd funktion i Gmail för att importera in hela PST-filer.
LKDATA supporterar inte produkter samt tillägg som eventuellt kan hittas på internet för import av PST-filer till Gmail. 

Om behov finns att fortsätta att titta i gamla PST-filer med hjälp av Outlook. Rekommendationen  att använda Outlook för att titta i gamla PST-filer. 

Om du behöver få ut innehåll från din PST-fil:

  1. Öppna mejlet 
  2. Markera all text i mejlet
  3. Kopiera texten, spara eventuell bilaga
  4. Skapa ett nytt mejl i Gmail 
  5. Klistra in den kopierade texten, infoga eventuell bilaga
  6. Skicka mejlet till dig själv103Visningar
0
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?