Se maskinöversättning på 

Trio Web - Frånvarobesked

Information om guiden:
Guiden innehåller information om frånvarobesked och hur du hanterar detta  via Trio Web.

Du anger din närvarostatus genom att lägga in frånvarobesked på samma sätt som du normalt lägger in bokningar i ett kalendersystem; datum och tid indikerar när din frånvaro börjar och startar.

Målgrupp: 
Alla användare

Mer information:
Linweb: Telefoni som tjänst
Linweb: Användarstöd och support

Elektronisk Internkatalog_TRIO.pdf


Visa egna frånvarobesked

KodBeskrivning
LUNLunch
GFDGått för dagen
TJÄTjänsteärende
SAMSammanträde
TRJTjänsteresa
VABVårdar barn
SEMSemester
LDGLedig
UTETillfälligt ute
SJKSjuk
FORFöräldrar ledig
KRSKurs
DLTDeltid
TJLTjänstledig
DTVDirekt Hälsningsmed.
ÖVRÖvrigt
ÅKLÅter klockan
ÅDGÅter dag
BESHar besök


I vyn Mina frånvarobesked, kan du se både aktiva och framtida hänvisningar. Dina frånvarobesked kan du se och hantera från både startsidan och Utforskaren.

Vy startsida — Ovan ser du eget aktivt frånvarobesked i fetstil samt några framtida hänvisningar


Nytt frånvarobesked

Så här väljer du ett nytt frånvarobesked bland de fördefinierade alternativen:

 1. Från startsidan, klicka på Nytt…. en ny sida visas.

  Vyn för Nytt frånvarobesked. 2. Välj en frånvaroorsak ur listrutan med frånvaroorsaker (klicka på listrutans pil för att visa hela listan).
 3. Välj start- respektive sluttid. Du kan skriva in datum manuellt, men när du klickar i något av datumfälten visas även en kalender där du kan klicka på önskat datum. När du klickat på ett datum stängs kalenderfönstret automatiskt.

  Kalendern i Nytt frånvarobesked. Du navigerar med hjälp av pilarna vid sidan om månadens namn.

  < och > flyttar en månad bakåt resp framåt i tiden medan << och >> gör motsvarande med år.

 4. Välj från listboxen Telefonbehandling hur dina samtal ska hanteras medan frånvarobeskedet är aktivt.
 5. Det är valfritt att fylla i fälten Alternativt svarsställe och Information. Texten du skriver i fältet Information visas i sökresultat, men texten i Alternativt svarsställe visas endast för telefonist.
 6. Som standard öppnas telefonen automatiskt när tiden löper ut, vill du öppna den manuellt, måste du bocka ur kryssrutan ”Öppna telefonen automatiskt”.
 7. Om du vill kan du spara inställningarna för frånvarobeskedet som en snabbknapp. Bocka i så fall i kryssrutan Snabbknapp med namnet och ge knappen ett beskrivande namn.
 8. Klicka på Spara.

Du kan även lägga in nya frånvarobesked från Utforskaren. Klicka på Frånvarobesked i den vänstra ramens trädstruktur och klicka därefter på Nytt under ditt namn i den högra ramen.


Ta bort frånvarobesked

För att ta bort frånvarobesked manuellt, gör så här:

 1. Gå till Startsidan.

 2. Klicka på Ta bort, för att radera det aktiva frånvarobeskedet eller klicka på ikonen  vid det frånvarobesked du vill ta bort
 3. Bekräfta genom att klicka på OK.

Ändra inlagda frånvarobesked

 1. Gå till Startsidan.
 2. Klicka på vid det frånvarobesked du önskar ändra. Ersätt de gamla uppgifterna i dialogrutan med de nya.
 3. Spara de nya uppgifterna genom att klicka på Spara.

Flera samtidiga frånvarobesked

Möjlighet finns att lägga in flera samtidigt, parallellt löpande, frånvarobesked, men bara ett besked i taget kan läsas upp.

Då har frånvarobesked med den längst varande aktualitetstiden företräde Exempel: Du lägger först in ett frånvarobesked sammanträde 3 tim från 10.00 till 13.00.

Dessutom lägger du in en lunch mellan 11.00 och 12.00. Ett samtal till dig under lunchtid kommer att få röstbeskedet att du är på sammanträde och träffas åter 13.00.


Snabbknappar

Snabbknapparna visas i sektionen Mina frånvarobesked på startsidan.

Snabbknapp är en genväg till ett förinställd frånvarobesked. Du kan t ex skapa en snabbknapp för frånvarobeskedet ”Tillfälligt ute” med en förinställd varaktighet.

När du har skapat en snabbknapp, aktiverar du enkelt frånvarobeskedet genom att klicka på snabbknappen.

TIPS!  Du kan lägga snabbknappen under dina favoriter i explorer genom att dra den dit med hjälp av musen

Förteckning över symboler och ikonerFör att ändringen skall genomföras måste man logga ut från TRIO, samt stänga ned om man har programmet igång. Eventuellt kan en omstart av datorn krävas. 

855Visningar
2
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?